Dins del Pla únic d’obre i serveis de Catalunya, anualitat 2012, li ha estat aprovada, a  l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol  , l’actuació  núm. 1591 /2012: “Adquisició mobiliari urbà”, d’acord al següent quadre de finançament:

cartell-mobiliari-urbafinancament