Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2016

En data 01/07/20176   la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de  1924,94  € per l’actuació següent: “Adquisició de desfibril·lador per al consultori mèdic o per les instal·lacions municipals com poliesportius, piscines, casal i altres, de titularitat municipal”  d’acord a les bases reguladores  de concessió de  Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2016

LOGO DIPUTACIO

 

 

Concessió subvenció de la Diputació de Tarragona . Pla especial d’inversions municipals 2015 (PEIM). Actuació: Condicionament de pati interior edifici Ajuntament.

.En data 27/02/2015  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de  14.251,82 € per l’actuació següent: “Condicionament de pati interior edifici Ajuntament”  d’acord a les bases reguladores del Pla especial d’inversions municipals 2015 (PEIM).

LOGO DIPUTACIO

Concessió subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat sones de bany (platges i piscines) .Convocatòria 2016

En data 15/07/2016  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de  7.212,24 € per l’actuació següent: “Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2016.

 

LOGO DIPUTACIO

Concessió subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà convocatòria 2016.

En data 15/07/2016  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 908,11 € per l’actuació següent: “manteniment : controls de la qualitat de l’aigua ” dins de la línia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2016.

LOGO DIPUTACIO

Concessió subvenció de la Diputació de Tarragona per gestió i funcionament d’equipaments municipals d’interès ciutadà.

En data 22/07/2016  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 2. 188,91 € per l’actuació següent: “manteniment Centre cívic” dins de la línia de  gestió i funcionament d’equipaments municipals d’interés ciutadà.

 

LOGO DIPUTACIO

Concessió subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments  municipals d’interès ciutadà 2016.

En data 22/07/2016  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 5194,59 € per l’actuació següent: “Adquisició prestatgeries Casal Cultural” dins de la línia de inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural . Any 2016.

LOGO DIPUTACIO