El tècnic en comunicació contractat el 16 de novembre de l’any passat finalitzarà el seu periode en pràctiques el pròxim dia 15.

Es tracta d’un tècnic contractat per gestionar la pàgina web i crear les xarxes socials de l’Ajuntament, de les quals no en disposava. La contractació es va dur a terme a través de la subvenció d’11.000 euros atorgada pel programa europeu de Garantia Juvenil. Es tracta d’un contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

 El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Està pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’entre 16 i 30 anys que no estudien ni treballen. Per tal de cobrir aquesta plaça de comunicació es va obrir una convocatòria de concurs públic i es va realitzar un procés de selecció  entre tots els demandants que complien els requisits.
L’Ajuntament dona per assolits els objectius i fa un balanç positiu d’una operació que no hagués estat possible sense aquesta subvenció.
Impulsors