A partir del 18 de desembre del 2017 es posa en marxa en marxa un Certificat de Professionalitat a Espais Aquàtics Naturals (dins de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix). Us adjuntem la informació del curs per si poguéssiu fer difusió. Places limitades.

  • Inici Desembre 2017 (Horari de tarda).
  • A partir de 18 anys.
  • Procés de selecció (entrevista individual  i prova pràctica).
  • Prioritat participants en situació d’atur.
  • Estudis mínims: ESO o Certificat de professionalitat nivell2; certificat de professionalitat nivell 1 de la mateixa família que el certificat al que es vol accedir; Acreditació d’haver superat les proves d’accés a CFGM;  Acreditació de la superació de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.
  • Curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Alt percentatge de contractació assegurada: Contracte estacional com a socorrista aquàtic a platges.
  • Interessats trucar al telèfon 977 24 50 62 / 977 24 50 73 i preguntar per Marta Hernández o Montse Rovira (pre-inscripcions fins 29 de novembre).