El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en aplicació del conveni marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern local de data 22/05/2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol un ajut econòmic de 5536,29 €,  destinat a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal, “Millora del traçat d’un tram del camí de la Torre de l’Espanyol a la Palma d’Ebre”, anualitat 2018.

image006                     image007