L’Ajuntament ha obert convocatòria pública per la selecció de personal per formar part de la bossa de treball d’una plaça d’operari/operària de serveis, amb categoria de laboral temporal, a jornada completa. Els interessats i interessades en participar, poden presentar la sol·licitud normalitzada i la documentació requerida a les bases, durant un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de demà (09-05-2018). Es considera dia inhàbil els dissabtes.

Les bases i la convocatòria estan publicats al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.