En data 19/10/2018,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 2.800,00 euros per “Jornades “La codificació municipal .Els Costums de la Torre de l’Espanyol

(1517-2017)” activitats culturals 2018, dintre de la convocatòria de subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona . Any 2018.