En data 6/07/2018,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 1763,69 euros per despeses de manteniment, dintre de la línia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018.