L’Equip de Govern de L’Ajuntament de La Torre de l’Espanyol celebra l’aprovació del projecte d’ampliació del regadiu de la Comunitat de Regants de Vingalis a La Serra del Rovelló, que engloba els termes municipals de La Torre de l’Espanyol, Flix i Vinebre.

Un projecte pel qual hem estat lluitant al llarg dels últims tres anys i que també s’havia intentat durant anteriors legislatures sense èxit. Finalment ha vist la llum verda després del catastròfic incendi forestal del juny de l’any passat iniciat al nostre municipi.

Així ho va anunciar ahir dimecres 17 de juny de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en una publicació després de realitzar-se l’estudi d’impacte ambiental del projecte.

Els propietaris d’aquestes zones dels termes municipals esmentats que al seu dia van fer la petició podran convertir les seves finques de secà a regadiu. D’aquesta manera, La Torre de l’Espanyol, Flix i Vinebre podrien veure augmentada la seva producció de manera considerable. Un fet que seria molt beneficiós per als propietaris, per als nostres municipis i per La Ribera d’Ebre en general.

A fi d’ajudar i incentivar els productors locals, aquest Ajuntament oferirà un ajut econòmic amb un import per hectàrea a tots els propietaris. El podran sol·licitar els propietaris de finques de qualsevol punt del terme municipal de La Torre de l’Espanyol que decideixin posar la seva finca a qualsevol xarxa de regadiu.

També, i durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte, les persones que tinguin interès a examinar l’expedient ho podran fer mitjançant la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I als Ajuntaments de Vinebre, La Torre de l’Espanyol i Flix podran formular-hi les al·legacions que creguin convenients.

Coll de La Bruixeta, La Torre de l’Espanyol.