En data 26/10/2021,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 9623,28 euros en concepte de neteja d’accessos i carrers de la població afectats pel temporal Filomena, dintre de la línia de subvencions destinades a restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, anualitat 2021.

.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Concepte: Neteja accessos i carrers de la població . (temporal Filomena 2021)

Pressupost Elegible: 10.129,77 euros

Pressupost mínim a executar: 10.129,77 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.623,28  euros

 

Amb el suport  de :