Diputació de Tarragona

//Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona en el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023

novembre 6, 2020|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General, Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya|

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de Junta de Govern de data 27 d’octubre 2020, ha  concedit  a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol la subvenció que es detalla, corresponent a l’anualitat 2020 del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023:   Programa despeses corrents: Programa inversions:

Subvenció de la Diputació de Tarragona per despeses d’Escola rural “La Raboseta”

juny 22, 2020|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 16/06/2020,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 6562,50 euros per despeses d' Escola rural “La Raboseta” dintre de la línea de concessió de subvencions per a Llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública

novembre 20, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 02/10/2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 3287,98 euros per a despeses de control de Peridomèstics, dins de la línia de concessió de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials

novembre 20, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 17/06/2019 ,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 4065,24 euros per despeses de pintura façanes de l'edifici "La Societat", dintre de la línia de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021

novembre 20, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 14/12/2021  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 9682,00 euros per despeses de Residus dins de la línea de concessió de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, de conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. Convocatòria [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

novembre 20, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 02/10/2019,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 1464,48 euros per despeses d'aigua, dintre de la línia de concessió de subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a despeses de la piscina municipal

novembre 20, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona, General|

En data 23/08/2019, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 6895,20 euros per despeses de piscina, dintre de la línia de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública a les zones de bany. Piscines Convocatòria 2019.

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la llar d’infants “La Raboseta”

febrer 8, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 30/11/2018, s’ha aprovat un ajut de 4.462,50 euros, dins del programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal per a la llar d'infants "La Raboseta" de la Torre de l’Espanyol per al curs 2017-2018.  

Subvenció per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 19/10/2018,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 2.800,00 euros per "Jornades "La codificació municipal .Els Costums de la Torre de l'Espanyol (1517-2017)" activitats culturals 2018, dintre de la convocatòria de subvencions per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes [...]

Subvenció per “Pavimentació i serveis fase 2 i carrer del Portal”

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 21/09/2018 ,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 103.819,00  euros per "Pavimentació i serveis fase 2 i carrer del Portal"  dintre de la línia de concessió de subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018.