Diputació de Tarragona

//Diputació de Tarragona

Subvenció per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 21/09/2018 ,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 8.342,00 euros per "solució problemàtica tram final xarxa de sanejament",  dintre de la línia de concessió de subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable (PEXI) 2018.

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública a les zones de bany

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 22/06/2018 ,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 6.340,80 euros per despeses de piscina, dintre de la línia de concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública a les zones de bany. Piscines  Convocatòria 2018.

Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 27/07/2018 ,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 781,61 euros per despeses de manteniment, dintre de la línia de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals convocatòria 2018.

Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 6/07/2018,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 1763,69 euros per despeses de manteniment, dintre de la línia de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2018.

Subvenció per activitats culturals 2018

gener 9, 2019|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 13/07/2018,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol una subvenció de 2.543,34 euros per activitats culturals 2018, dintre de la convocatòria de subvencions per a programes i activitats culturals  convocatòria 2018.

Subvenció per treballs de pintura a la planta baixa del Centre Cívic

desembre 20, 2018|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 13/07/2018, La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 2.668,00 euros per treballs de pintura de la planta baixa Centre Cívic, dintre de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural. Convocatòria 2018.

Completat el projecte entre la Diputació de Tarragona, BASE i Caixabank

novembre 13, 2018|Diputació de Tarragona, General|

La Diputació de Tarragona i CaixaBank completen la instal·lació de caixers automàtics a 12 municipis petits del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre · Fins a setembre s’han realitzat prop de 27.000 operacions en els caixers, la meitat de les quals han estat reintegraments d’efectiu. · Aquestes gestions han permès l’estalvi de més [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona PEXI 2018 per millores de la xarxa de sanejament

setembre 20, 2018|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|

En data 21/09/2018 La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 8.342,00 euros per “Solució problemàtica tram final xarxa sanejament”, dintre del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable (PEXI) Convocatòria 2018.

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’ educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018

juliol 12, 2018|Diputació de Tarragona|

Per acord de la JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, de data   30/11/2018, s’ha aprovat un ajut de 4.462,50 euros, dins del programa extraordinari suport als centres  de primer cicle Educació Infantil de titularitat municipal-  LLAR D’INFANTS “LA RABOSETA”de la Torre de l’Espanyol per al curs 2017-2018,

Subvenció de la Diputacio de Tarragona per pavimentació i serveis

maig 18, 2018|Ajuts i Subvencions, Diputació de Tarragona|