Partit

Oscar Mas Montagut

Posició: 2n Tinent
Carrec: Obres i Serveis, Educació i Membre del Consell Escolar.

Retribucions

Periode Retribució bruta
Any X X €