Subvenció PAM 2016 de la Diputació de Tarragona

novembre 23, 2016|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de l'Espanyol la subvenció de 58.967,30  € del Pla d'Acció Municipal (PAM) per a l'anualitat 2016 per tal de facilitar pagament de les actuacions incloses en el programa de despeses corrents, tals com: neteja d'edificis municipals, enllumenat públic i subministrament elèctric de diferents instal·lacions municipals.