Enguany, el CNJC es veu emplaçat a elaborar dos projectes transversals amb la voluntat de transparència que implica un procés participatiu a escala nacional: La Carta Catalana de Joventut i el Pla d’Actuació Jove 2017-2020

Ambdós projectes són fruit de responsabilitats polítiques diferents però fortament vinculades. D’una banda, la necessitat de fer la quarta Carta Catalana de la Joventut es recull en la resolució “Per una nova Carta Catalana de la Joventut” que s’aprova per unanimitat al novembre del 2015 al comitè executiu del CNJC i rau sobretot a actualitzar el discurs del MAJ en relació als esdeveniments sobrevinguts des del 2003 tant en l’àmbit econòmic, social i polític.

Aquest procés participatiu compta amb el suport extern de l’entitat Spora per al desenvolupament i dinamització dels diferents tallers, i l’elaboració del document de bases per a la redacció de la IV Carta Catalana de la Joventut.

Els tallers territorials són tallers desenvolupats al llarg del territori català que cerquen el diàleg amb joves que participen de diferents organitzacions i entitats per tal de conèixer:

  • Els principals debats, reptes i necessitats en la joventut
  • Propostes de futur relacionades amb aquests debats, reptes i necessitats

Està previst que els tallers es desenvolupin en els territoris següents: Girona, Lleida, Manresa, Tremp, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Granollers, El Prat de Llobregat

Aquests tallers van dirigits als joves que participen d’alguna entitat o organització, més concretament:

  • Joves membres d’entitats juvenils del territori
  • Joves membres d’entitats no juvenils del territori
  • Joves que participen d’organitzacions o col·lectius del territori (no formalitzats com a entitats)

Encara que la realització es doni a aquestes deu ciutats concretes, els tallers són oberts a joves de municipis propers. A més, és important remarcar que als tallers només hi haurà d’assistir una persona per entitat o organització, com a representant d’aquesta. D’aquesta manera es facilitarà la participació d’un major nombre d’entitats.