En data 01/12/2020,  la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 2.351,37 euros per despeses de manteniment, dintre de la línia de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: CM 2020

Pressupost Elegible: 3.114,54 euros

Pressupost mínim a executar: 2.475,12 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.351,37 euros