La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 14.822,00 euros per despeses d’activitats culturals i esportives d’acord amb la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022.