Aquest es el calendari de pagaments per al 2016

Concepte Periode Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 31/03/2016 – 31/05/2016
TAXES I PREUS PUBLICS AGRU 1 31/03/2016 – 31/05/2016
SUB. D’AIGUA 1 29/04/2016 – 30/06/2016
IBI URBANA 1 30/06/2016 – 31/08/2016
IBI RÚSTICA 1 30/06/2016 – 31/08/2016
IBI CARACT. ESPECIALS 1 30/06/2016 – 31/08/2016
SUB. D’AIGUA 1 29/07/2016 – 30/09/2016
IAE 1 29/07/2016 – 30/09/2016
SUB. D’AIGUA 1 28/10/2016 – 30/12/2016
SUB. D’AIGUA 1 31/01/2017 – 31/03/2017