Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament regulador d'una nova forma de treballar per l'Administració Local de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol -teletreball - treball@casa
Reglament d'ús de les instal·lacions del casal dels joves al carrer Balmes
Reglament de la prestació del servei públic d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural, SAIAR