Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament d'ús de les instal·lacions del casal dels joves al carrer Balmes
Reglament de la prestació del servei públic d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural, SAIAR