La junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en sessió de data 25/06/2015 va atorgar  a l’ajuntament de la Torre de l’Espanyol, un ajut de 6.615,00 euros destinats a l’arranjament, manteniment i millora de camins de titularitat municipal, anualitat 2015