A partir d’aquesta setmana, s’implantaran els serveis mòbils de nova generació LTE sobre la banda de freqüències de 800 MHz de les principals operadores que presten serveis al territori nacional, comercialment denominats 4G.

La tecnologia 4G, prestada sobre la banda de freqüències de 800 MHz, anteriorment utilitzada per la Televisió Digital Terrestre (TDT), permet oferir les millors prestacions sobre aquesta tecnologia, oferint la millor cobertura en interiors i la màxima extensió de cobertura possible.

Aquestes xarxes 4G, sobre aquesta nova banda de freqüències, arriben per millorar la velocitat de connexió a Internet, serveis de televisió sota demanda, descàrregues de música, així com desenes de nous serveis que veuran la llum en els pròxims anys per aprofitar l’amplada de banda d’aquesta tecnologia. Això permetrà aconseguir velocitats de fins a 150 Mbps, velocitats que en molts casos superen a les que gaudim actualment en les nostres llars amb les línies fixes d’ADSL.

La prestació d’aquests serveis ja ha tingut lloc en altres països com el Regne Unit, França i Itàlia, suposant un gran avenç quant a serveis i prestacions per usuaris i ciutadans.

La implantació d’aquests serveis mòbils però, pot comportar l’aparició de determinades afectacions en la recepció del senyal de Televisió Digital Terrestres (TDT) dels usuaris de La Torre de l’Espanyol, perquè s’utilitzava anteriorment pel servei de TDT.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’ordre IET/329/2015, del 26 de febrer de 2015, ha establert el procediment d’actuació per solucionar aquest tipus de problemes, garantint que les molèsties als ciutadans siguin les mínimes, i la solució gratuïta.

Per resoldre aquestes afectacions, en cas d’arribar-se a produir, les operadores mòbils han arribat a un acord amb l’empresa llega800, per gestionar qualsevol tipus d’incidència sobre qualsevol usuari de TDT i en qualsevol punt del territori nacional que es vegi afectat per aquest motiu.

Aquest procediment d’actuació habilita un telèfon d’atenció gratuït i una pàgina web a la qual poden recórrer tots els usuaris per sol·licitar l’actuació en les seves instal·lacions per solucionar les afectacions de manera que es pugui restablir el servei TDT amb total normalitat.

A aquests efectes, els informem que el número d’atenció gratuït per als ciutadans és el següent: 900 833 999. També es podrà fer la gestió, o demanar més informació a la pàgina web: www.llega800.es