Programes de contractació de joves en pràctiques i ajuts al transport de Noves Oportunitats, Singulars i Integrals

El SOC impulsa convocatòries de subvencions per al desenvolupament de programes de la Garantia Juvenil, iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Es tracta, d’una banda, d’ajuts destinats a incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació d’estudis superiors, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i que no hagin participat al Programa a la Convocatòria de l’exercici 2016.

L’objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

D’altra banda, el SOC obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels programes de Noves Oportunitats, Programes Integrals i Projectes Singulars i que han finançat, mitjançant fons propis, les despeses de mobilitat dels joves vinculades a aquestes actuacions, sempre que així ho hagin previst les respectives convocatòries o clàusules contractuals.

 

Impulsors