Procés selectiu per borsa de treball per una plaça de personal funcionari interí/administratiu – Jornada completa C1

Es fan púbics els següents anuncis:

  1. ANUNCI DE LA RELACIÓ D’APROVATS, una vegada realitzades les dues primeres proves del procés per constituir una Borsa de treball de funcionari interí, administratiu/va a jornada completa de l’Ajuntament de La Torre de l’Espanyol, subgrup C1, mitjançant concurs-oposició lliure

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=227921&idens=4315200000

  1. ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ acordat pel tribunal qualificador del procés de selecció del personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de funcionari interí, administratiu/va a jornada completa de La Torre de l’Espanyol, subgrup C1, mitjançant concurs-oposició lliure, reunit en data 6/11/2019.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=227923&idens=4315200000