La Diputació de Tarragona, mitjançant l’acord de Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020 , ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol la subvenció que es detalla, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: COVID Salut Pública

Pressupost Elegible: 14.232,99 euros

% concedit: 78,10%

Import concedit: 11.115,93 euros