En data 24 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de l’Espanyol una subvenció de 2.294,60 euros per a despeses de la gestió d’espècies plaga, dintre de la línea de concessió de subvencions per a actuacions de protecció de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori , destinades a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol

Municipi: La Torre de l’Espanyol

Concepte: Tipus 1: Reducció d’espècies plaga

Pressupost Elegible: 5.424,14 euros

% concedit: 95,00%

Pressupost mínim a executar: 2.415,37 euros

Import concedit: 2.294,60 euros